Jeevidhathil vijayikkunnavar churukkam

Jeevidhathil vijayikkunnavar
churukkam chilar aayirikkum
avarude vijayam avarude
adharaghalile punjiriyum
nisabhdhathayum aayirikkum
andhennal punjiri presnaghale
ellyandakkanu nibhdhatha presnaghalum

0 comments:

Post a Comment