Hridayam Niranja PERUNNAL ASHAMSAKAL

SAVVAL PIRAVIKU VAZHIMARAN RAMADAN NAMODITHA VIDA CHODIKUNNU... INI ADUTHA VARSHAM! ANNU AROKKEYUNDAVUMENNU ALLAHU A'ALAM!

- ellavarkum ente hridayam niranja PERUNNAL ASHAMSAKAL

0 comments:

Post a Comment