Showing posts with label PERUNNAL ASHAMSAKAL. Show all posts
Showing posts with label PERUNNAL ASHAMSAKAL. Show all posts

Hridayam Niranja PERUNNAL ASHAMSAKAL

SAVVAL PIRAVIKU VAZHIMARAN RAMADAN NAMODITHA VIDA CHODIKUNNU... INI ADUTHA VARSHAM! ANNU AROKKEYUNDAVUMENNU ALLAHU A'ALAM!

- ellavarkum ente hridayam niranja PERUNNAL ASHAMSAKAL