കോടമഞ്ഞ്‌ പെയ്തിറങ്ങുന്ന

കോടമഞ്ഞ്‌ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഡിസംബറിന്റെ താഴ്വരയില്‍ എവിടെ നിന്നോ ഒരു ജനുവരിയുടെ കാറ്റ് വീശുന്നു .... എല്ലാ കൂട്ടുകാര്‍ക്കും എന്റെ പുതുവത്സരാശംസകള്‍ ..................................HAPPY NEWYEAR 2012

0 comments:

Post a Comment