Ormakal Koodu Kootiya manasinte

HAPPY VISHU”Ormakal Koodu Kootiya manasinte Thalir chillayil,Ponnin niramulla Orayiram Ormakalumayi,oru Vishu koodi varavayi.Othiri snehathode Orayiram“Vishu Asamsakal

0 comments:

Post a Comment